Njet-spresso voor Sara Lee?

Ondanks de eigen claim heeft Nestlé geen verweer tegen het alternatief van Sara Lee voor de Nespresso-cupjes, zolang alleen de vorm (must-fit) gekopieerd wordt.

Advertenties